निझामाबाद-पुणे-दौंड-निझामाबाद आणि निझामाबाद-पंढरपूर-निझामाबाद डेमू पूर्ववत धावणार -NNL


नांदेड 
कार्यालयाने वरील संधर्भीय प्रेस नोट ने निझामाबाद-पुणे-दौंड निझामाबाद आणि निझामाबाद-पंढरपूर निझामाबाद डेमू गाड्या दिनांक 13/05/22 ते  29/05/22 या कालावधी दरम्यान 17 दिवस रद्द केल्याचे कळविले होते.

परंतु मध्य रेल्वे, सोपालूर विभागाने आषाढी एकादशी आणि प्रवाशांच्या विनंती ला लक्षात घेवून  या दोन्ही गाड्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे कळविले आहेदिनांक 13/05/22 ते  29/05/22 या कालावधीत या दोन्ही गाड्या नियमित धावतील. त्या पुढील प्रमाणे : -

 

1)     गाडी सख्या 01413-01414 निझामाबादपंढरपूर-निझामाबाद डेमू हि गाडी दिनांक 13/05/22 ते  29/05/22 या  कालावधीत ठरलेल्या मार्गाने नियमित धावेल.

 

2)     दिनांक 13/05/22 ते  29/05/22 या कालावधीत ----   

 

अ)   गाडी संख्या 11409 दौंड-निझामाबाद डेमू हि गाडी दौंड रेल्वे स्थानकावरून  सुटता दौंड कोर्ड लाईन या स्थानकावरून सुटेल.

आ)  गाडी संख्या 11410 निझामाबाद-पुणे डेमू हि गाडी दौंड रेल्वे स्थानक मार्गे  धावता तिचा मार्ग बदलून दौंड कोर्ड लाईन मार्गे धावेल.

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box

Previous Post Next Post
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी