महाविद्यालयाने शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज सादर करावेत; शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरु -NNL


नांदेड |
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या  दोन विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येतात. 

तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित, विना अनुदानीत, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृतीचे अर्ज भरण्यासाठी ऑनलाईन महाडीबीटी पोर्टल सुरु झाले आहे. 

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन भरून विद्यार्थ्यांनी आपल्या विद्यालयात त्याची हार्डकॉपी जमा केलेली आहे. सन 2021-22 हे शैक्षणिक वर्ष संपलेले आहे. अद्यापही या अर्जावर महाविद्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. 

या कार्यालयामार्फत वेळोवेळी लेखी पत्राद्वारे व तोंडी सूचना देऊन अद्यापही महाविद्यालयाकडून यावर कार्यवाही झालेली नाही. ज्या महाविद्यालय स्तरावर शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित आहेत अशा महाविद्यालयांनी 20 मे 2022 पर्यंत पात्र अर्ज तात्काळ सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्या स्तरावर फॉरवर्ड करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.

महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित शिष्यवृत्ती धारकांनी 15 मे पर्यंत महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा 

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना (GOI), शिक्षण शुल्क परिक्षा शुल्क (Freedhip), राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रमांशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी महाडीबीटी हे पोर्टल 14 डिसेंबर 2021 पासून सुरु करण्यात आले आहे. या  शिष्यवृत्तीचे अर्ज  अनेक महाविद्यालय आणि विद्यार्थी स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे. प्रलंबित असलेले अर्ज अचूक पडताळणी करून रविवार 15 मे 2022 पर्यंत सहाय्यक आयुक्त कार्यालयास पाठवावे, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box

Previous Post Next Post
nandednewslive
nandednewslive