जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 12.70 मि.मी. पाऊस -NNL


नांदेड|
जिल्ह्यात मंगळवार 20 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी 12.70 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यात एकुण 1015 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.

जिल्ह्यात मंगळवार 20 सप्टेंबर 2022 रोजी सकाळी संपलेल्या गत 24 तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये तालुकानिहाय पुढील प्रमाणे, कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 6.40 (993.10), बिलोली-18.20 (1013), मुखेड- 33.80 (918), कंधार-19 (888.10), लोहा-1.50 (888.50), हदगाव-9.20 (915.40), भोकर-8.50 (1131), देगलूर-9.30 (840), किनवट-5.90 (1241.10), मुदखेड- 1.90 (1139.10), हिमायतनगर-12.60 (1278.70), माहूर- 26.10 (1105.80), धर्माबाद- 24.90 (1246.90), उमरी- 8.60(1169.10), अर्धापूर- 5.50 (907.80), नायगाव-6.60 (884.20) मिलीमीटर आहे.

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box

Previous Post Next Post
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी