जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत -NNL


नांदेड|
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राज्य सामायिक प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून आरक्षित जागेवर प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यास इच्छूक असणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप जात पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले नाहीत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी https://bartievalidity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज तात्काळ समितीकडे सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य यांनी केले आहे. 

शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असल्याने चालू शैक्षणिक वर्षात वैधता प्रमाणपत्राअभावी मागासवर्गीय विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापही जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला नाही त्यांनी समितीने दिलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. त्या अर्जाची प्रत आवश्यक त्या कागदपत्राच्या साक्षांकित प्रती जोडून ज्या जिल्ह्यातून जातीचा दाखला प्राप्त केला आहे. त्याच जिल्ह्याच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे विलंबाबाबतच्या हमीपत्रासह त्वरित सादर करावेत. 

जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्यांस आरक्षणातून प्रवेश मिळाला नाही तर त्यास जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती जबाबदार राहणार नाही, असे हमीपत्र अर्जदाराने अर्जाच्या प्रतीसोबत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. हमीपत्राचा नमुना बार्टीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. प्रत्येक जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे हमीपत्राचा नमुना उपलब्ध आहे असेही आवाहन जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नांदेड यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box

Previous Post Next Post
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी