राष्ट्रचेतना-२०२२’ आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सवामध्ये सर्वसाधारण विजेतेपद दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर -NNL


राष्ट्रचेतना-२०२२ आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सवाच्या ललित कला विभागातील विविध कलाप्रकाराचे प्रथमद्वितीयतृतीय पारितोषिक विजेते महाविद्यालय खालीलप्रमाणे आहेत. 

चित्रकला (वैयक्तिक) : 

प्रथम :- शारदा महाविद्यालय, परभणी 

द्वितीय :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर 

तृतीय :- पीपल्स कॉलेज, नांदेड

कोलाज (वैयक्तिक): 

प्रथम :- श्री शिवाजी कॉलेज, परभणी 

द्वितीय :- एम. जी. एम. ऑफ फाईन आर्ट नांदेड 

तृतीय :- दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, लातूर.   

पोस्टर मेकिंग (वैयक्तिक) : 

प्रथम :- नेताजी सुभाषचंद्र बोस महाविद्यालय, नांदेड 

द्वितीय :- हुतात्मा जयवंतराव पाटील महाविद्यालय, हिमायतनगर 

तृतीय :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर 

मृद मुर्तीकला (वैयक्तिक) : 

प्रथम :- बहीर्जी स्मारक महाविद्यालय, वसमत 

द्वितीय :- एम.जी.एम. कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट नांदेड 

तृतीय :-श्री शिवाजी महाविद्यालय, कंधार

व्यंगचित्रकला (वैयक्तिक) : 

प्रथम :- आदर्श महाविद्यालय, हिंगोली 

द्वितीय :-दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर  

तृतीय :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर

रांगोळी (वैयक्तिक) : 

प्रथम :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर

द्वितीय :- रवींद्रनाथ टागोर चित्रकला महाविद्यालय, परभणी 

तृतीय :- यशवंत महाविद्यालय, नांदेड 

स्थळ छायाचित्रण (वैयक्तिक) : 

प्रथम :-एम.जी.एम. कॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स, नांदेड 

द्वितीय :- दयानंद विधी महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- तोष्णीवाल कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सेनगाव

कलात्मक जुळवणी (इंस्टॉलेशन) : 

प्रथम :- श्री. योगानंदस्वामी कला महाविद्यालय, वसमतनगर, जि. हिंगोली. 

द्वितीय:- श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी   

तृतीय :- श्री शिवाजी विधी महाविद्यालय, परभणी

वादविवाद (सांघिक) : 

प्रथम :- इंदिरा गांधी वरिष्ठ महाविद्यालय, सिडको, नांदेड 

द्वितीय :- श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी

तृतीय :- राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर

वत्कृत्व (वैयक्तिक) : 

प्रथम :- श्री शिवाजी विधी महाविद्यालय, परभणी 

द्वितीय :- यशवंत महाविद्यालय, नांदेड

तृतीय :- राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर आणि दयानंद विधी महाविद्यालय, लातूर याना विभागून देण्यात आले आहे. 

 

राष्ट्रचेतना-२०२२ आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सवाच्या संगीत विभागातील विविध कलाप्रकाराचे प्रथमद्वितीयतृतीय पारितोषिक विजेते महाविद्यालय खालील प्रमाणे आहेत. 

शास्त्रीय गायन (वैयक्तिक) : 

प्रथम :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर 

द्वितीय :- श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी 

तृतीय :- सरस्वती संगीत कला महाविद्यालय, लातूर

शास्त्रीय तालवाद्य (वैयक्तिक) 

प्रथम :- सरस्वती संगीत कला महाविद्यालय, लातूर

द्वितीय :- स्वा.रा.ती.म. विद्यापीठ परिसरनांदेड 

तृतीय :- प्रतिभा निकेतन महाविद्यालयनांदेड 

शास्त्रीय सुरवाद्य (वैयक्तिक) :  

प्रथम :- वै. धुंडा महाराज महाविद्यालयदेगलूर

द्वितीय :- सरस्वती संगीत कला महाविद्यालयलातूर

तृतीय :- स्वा.रा.ती.म. विद्यापीठ परिसरनांदेड 

सुगम गायन(भारतीय) (वैयक्तिक) :  

प्रथम :- स्वा.रा.ती.म. विद्यापीठ परिसरनांदेड 

द्वितीय :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर आणि सरस्वती संगीत कला महाविद्यालय, लातूर यांना विभागून देण्यात आले. 

सुगम गायन (पाश्‍चात्य) (वैयक्तिक) : 

प्रथम :- जय क्रांती कला वरिष्ठ महाविद्यालयलातूर

द्वितीय :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालयलातूर

तृतीय :-  दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर आणि श्री चन्नबसवेश्वर फार्मसी महाविद्यालय, लातूर यांना विभागून देण्यात आले. 

समुह गायन (भारतीय) (सांघिक) : 

प्रथम :- राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर

द्वितीय :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय, लातूर 

समुह गायन (पाश्चात्य) (सांघिक) : 

प्रथम :- राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर

द्वितीय :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालयलातूर आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस महाविद्यालय, नांदेड यांना विभागून देण्यात आले आहे. 

कव्वाली (सांघिक) : 

प्रथम :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर

द्वितीय :- राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- दयानंद विधी महाविद्यालय, लातूर

 

राष्ट्रचेतना-२०२२ आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सवाच्या महाराष्ट्राच्या लोककला विभागातील विविध कलाप्रकाराचे प्रथमद्वितीयतृतीय पारितोषिक विजेते महाविद्यालय खालील प्रमाणे आहेत.

पोवाडा (सांघिक)

प्रथम :- श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी

द्वितीय :- दयानंद विधी महाविद्यालय, लातूर आणि दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर यांना विभागून देण्यात आले आहे.   

तृतीय :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालयलातूर 

लावणी (सांघिक)

प्रथम :- स्वा.रा.ती.म. विद्यापीठ परिसरनांदेड 

द्वितीय :- जयक्रांती कला वरिष्ठ महाविद्यालय, लातूर आणि दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर यांना विभागून देण्यात आले.  

तृतीय :- राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस महाविद्यालय, नांदेड यांना विभागून देण्यात आले आहे. 

फोक ऑर्केस्ट्रा (लोकसंगीत) (सांघिक)

प्रथम :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर

द्वितीय :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- स्वा.रा.ती.म. विद्यापीठ परिसरनांदेड 

जलसा (सांघिक)

प्रथम :- दयानंद विधी महाविद्यालय, लातूर 

द्वितीय :- बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय, वसमत आणि श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी यांना विभागून देण्यात आले. 

तृतीय :- महात्मा गांधी महाविद्यालय, अहमदपूर 

 

 

राष्ट्रचेतना-२०२२ आंतर महाविद्यालयीन युवक महोत्सवाच्या महाराष्ट्राच्या नाट्य विभागातील विविध कलाप्रकाराचे प्रथमद्वितीयतृतीय पारितोषिक विजेते महाविद्यालय खालील प्रमाणे आहेत.

नक्कल(वैयक्तिक):  

प्रथम :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर

द्वितीय :- राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- जयक्रांती कला वरिष्ठ महाविद्यालय, लातूर 

विडंबन/उपरोधक अभिनय(सांघिक) : 

प्रथम :- श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी

द्वितीय :- राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- एम.जी.एम. कॉलेज ऑफ कॅम्पुटर सायन्सनांदेड

मुकाभिनय (सांघिक) :

प्रथम :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर

द्वितीय :- दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, लातूर   

तृतीय :- कॉक्सिट कॉलेज, लातूर 

एकांकिका(सांघिक):- 

प्रथम :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर

द्वितीय :- एम.जी.एम. कॉलेज ऑफ कॅम्पुटर सायन्सनांदेड

तृतीय :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर

उत्क्रष्ठ दिग्दर्शक (वैयक्तिक)

प्रथम :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर  

द्वितीय :- पीपल्स कॉलेज, नांदेड  

तृतीय:- एम.जी.एम. कॉलेज ऑफ कॅम्पुटर सायन्सनांदेड

उत्कृष्ट अभिनय पुरुष(वैयक्तिक)

प्रथम :- एम.जी.एम. कॉलेज ऑफ कॅम्पुटर सायन्सनांदेड   

द्वितीय :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर   

तृतीय :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर     

उत्कृष्ट अभिनय स्त्री(वैयक्तिक)

प्रथम :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर  

द्वितीय :- एम.जी.एम. कॉलेज ऑफ कॅम्पुटर सायन्सनांदेड

तृतीय :- श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी   

शास्त्रीय नृत्य(वैयक्तिक)

प्रथम :- श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी 

द्वितीय :- दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- एम.जी.एम. कॉलेज ऑफ कॅम्पुटर सायन्सनांदेड

आदिवासी नृत्य (सांघिक) : 

प्रथम :-  प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय, नांदेड 

द्वितीय :राजश्री शाहू महाविद्यालय, लातूर

तृतीय :- श्री शिवाजी महाविद्यालय, कंधार, जी. नांदेड 

लोकनृत्य(सांघिक)

प्रथम :- दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर  

द्वितीय :- शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर आणि जयक्रांती कला वरिष्ठ महाविद्यालय, लातूर यांना विभागून देण्यात आले. 

तृतीय :- दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, लातूर आणि कॉक्सिट कॉलेज, लातूर यांना विभागून देण्यात आले.  

 

 शोभायात्रा (सांघिक):  

प्रथम :- ग्रामीण टेक्निकल अँण्ड मॅनेजमेंट कॅम्पस, विष्णुपुरी, नांदेड 

द्वितीय :- श्री शिवाजी महाविद्यालय, कंधार, जी. नांदेड 

तृतीय :- कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, शंकरनगर, बिलोली आणि संभाजीराव केंद्रे महाविद्यालय, जळकोट, जि. लातूर यांना विभागून देण्यात आले. 


दिवंगत नृत्य रत्न ऋषिकेश देशमुख फिरते चषक : दयानंद वाणिज्य महाविद्यालयलातूर

सर्वसाधारण उपविजेतेपद (जनरल रनर-अप चॅम्पियनशिप) : दयानंद वाणिज्य महाविद्यालयलातूर 

सर्वसाधारण विजेतेपद (जनरल चॅम्पियनशिप) : दयानंद कला महाविद्यालयलातूर


Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box

Previous Post Next Post
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी